Chat with us, powered by LiveChat

Welcome Bonus

Free register with bonus 10$

detail

ល័ក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗ: (English Below)

 1. មានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែ តុលា ​ ដល់ថ្ងៃ ៣១ ខែ ធ្នូ  ឆ្នាំ២០១៩។
 2. មានសុពលភាពសម្រាប់ 855Bet, 899Play, AFB88, SBObet, CMD368, M8Bet, 855Crown, 855Play (bb3888), TBSBET, ULTRA88, 168gdc, WWBet and ASB365 ។
 3. សមាជិកត្រូវផ្តល់លេខទូរស័ព្ទ និងឈ្មោះពេញដូចនៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដើម្បីទទួលបានគណនីដោយឥតគិតថ្លៃ $ 10 ។
 4. ឈ្មោះពេញលេខទូរស័ព្ទនិងអ៊ីម៉ែលអាចទទួលបានទឹកប្រាក់ 1 លើកប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើអតិថិជនចង់បង្កើតគណនីនៅលើវេសាយផ្សេងទៀត អតិថិជនអាចជ្រើសរើសគណនីមួយនៅលើវេសាយណាមួយក៏បានដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់ 10 ដុល្លារឥតគិតថ្លៃ។
 5. មានតែសមាជិក 100 នាក់ដំបូងប៉ុណ្ណោះដែលចុះឈ្មោះក្នុងកំឡុងពេលកម្មវិធីនេះ។
 6. ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៏ 10 ដុល្លារត្រូវតែប្រើទាំងអស់ក្នុងការភ្នាល់មួយដង។
 7. ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៏ 10 ដុល្លារត្រូវតែភ្នាល់គូបក 3 ក្រុមឡើងនៅក្នុងហ្គេមបាល់ទាត់។
 8. រាល់ការឈ្នះពីការភ្នាល់ដែលមិនមានចែងនៅក្នុងចំណុច “ទី6” និង “ទី7” ខាងលើនេះមិនមានសិទ្ធិទទួលការដកប្រាក់ឡើយ។
 9. ទឹកប្រាក់បន្ថែមមិនអាចដកបានទេ។
 10. ប្រាក់ឈ្នះច្រើនបំផុតនឹងអាចរក្សាទុកទឹកប្រាក់ 10 ដុល្លាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីដកប្រាក់លុយឈ្នះនេះបានអតិថិជនត្រូវតែដាក់ប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ 10 ដុល្លារនិងលេងវិលជុំ 1 ដងមុនពេល ដកប្រាក់ឈ្នះទាំងអស់នេះបាន។

ឧទាហរណ៍:
ប្រាក់រង្វាន់ $ 10 ភ្នាល់ក្នុង 1 ដងក្នុងការលេងគូមក( ៣ ក្រុមឡើងទៅ )និងឈ្នះ 15 ដុល្លាដូច្នេះចំនួនសរុបដែលអាចរក្សាទុកក្នុងគណនីគឺ $ 10។

ដើម្បីអាចដកប្រាក់ 10 ដុល្លារនេះបានអតិថិជនត្រូវដាក់ប្រាក់ 10 ដុល្លារបន្ថែមទៀតនិងលេងវិលជុំ 1 ដងសម្រាប់ប្រាក់ឈ្នះ + ដាក់ប្រាក់($ 10 + $ 10) x1 = 20 ដុល្លារ។

បន្ទាប់ពីវិលជុំ 1 ដងអតិថិជនអាចដកប្រាក់ដោយសេរីនូវទឹកប្រាក់សរុបដែលមាននៅក្នុងគណនីរបស់អតិថិជន។ (ល័ក្ខខ័ណ្ឌដកប្រាក់ទូទៅត្រូវបានអនុវត្ត) ។

 1. ប្រូម៉ូសិននេះមិនអាចរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងប្រូម៉ូសិនផ្សេងទៀតទេ។
 2. រង្វាន់នេះនឹងត្រូវបានលុបចោលប្រសិនបើសមាជិកមិនធ្វើការភ្នាល់ក្នុងរយៈពេល 1 សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីប្រាក់រង្វាន់ត្រូវបានបញ្ចូលហើយ។
 3. 899Win រក្សាបម្រុងដកហូតលុបចោលឬទទួលយកប្រាក់បន្ថែមរួមទាំងទឹកប្រាក់ឈ្នះទាំងអស់សម្រាប់ការផ្តល់ជូននេះប្រសិនបើយើងបានរកឃើញថាមានរយៈពេលនៃការផ្តល់ជូនពិសេសឬប្រូម៉ូសិននេះមិនទាន់បានបំពេញដោយអ្នកកាន់គណនីមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ត្រូវបានរំលោភបំពានឬមានភស្តុតាងណាមួយ។ នៃការភ្នាល់ជាបន្តបន្ទាប់ដែលត្រូវបានដាក់ដោយអតិថិជនឬក្រុមអតិថិជនដែលដោយសារតែប្រាក់តំកល់ប្រាក់រឺការផ្តល់ជូនពិសេសផ្សេងៗទៀតជាលទ្ធផលទទួលបានប្រាក់ចំណេញរបស់អតិថិជនដោយមិនគិតពីលទ្ធផលទោះបីជាបុគ្គលឬជាផ្នែកនៃក្រុម។
 4. 899 សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះតាមកាលវេលាដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងដល់អតិថិជន ។

របៀបស្នើសុំប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍:

 1. សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះដើម្បីផ្តល់ពត៌មានលំអិតសំរាប់ទំនាក់ទំនងនិងឈ្មោះពេញរបស់លោកអ្នកឬចុះឈ្មោះឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានគណនីដោយឥតគិតថ្លៃនិងប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៏។
 2. បន្ទាប់ពីយើងពិនិត្យឡើងវិញនូវព័ត៌មានរបស់អ្នកហើយដឹងថាអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេសនេះយើងនឹងបង្កើតគណនីដោយប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍និងផ្ញើព័ត៌មានលំអិតអំពីការចុះឈ្មោះចូលទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ។

Terms and Conditions:

 1. Valid from 1st October  to 31st December 2019.
 2. Valid for all Sports bet websites: 855Bet, 899Play, AFB88, SBObet, CMD368, M8Bet, 855Crown, 855Play (bb3888), TBSBET, ULTRA88, 168gdc, WWBet and ASB365.
 3. Member needs to provide the phone number, email and full name as in ID card to get an account with free $10 Welcome Bonus.
 4. One full name, phone number and email can only eligible with 1-time welcome bonus. If the customer wishes to create a member account on more than one website, the customer may choose only one account on any website to get the $5 welcome bonus.
 5. Only for first 100 members register during the promotion period.
 6. Welcome Bonus $10 must be used all in one bet.
 7. Welcome bonus $10 must be bet for mix parlay 3 teams up, in the soccer game.
 8. Any winnings from betting not as mentioned in point “e” and “f” above are not eligible for withdrawal.
 9. Bonus cannot be withdrawn.
 10. Maximum winning can be retain in account is $10, however to withdraw this winning, customer need to make at least $10 deposit, and play 1 time turnover before can withdraw all winning.

  Example:Welcome Bonus $10 bet in 1 bet in mixparlay (3 teams up) and win 15$.Hence, total amount retain able in account is $10.
  To be able to withdraw this $10, customer need to deposit $10 more, and play 1 time turnover of wining of the bonus + deposit: ($10+$10)x1=$20.
  After turnover reach 1 time customer can be freely withdraw the total credit available in customer’s account. (General withdrawal terms apply).

 11. This promotion cannot be combined with other promotion.
 12. The bonus will be canceled if the member does not do any betting within 1 week after bonus being credited.
 13. 899Win Reserve the right withhold, cancel or reclaim the bonus plus all winnings for this promotion if we found out there are any term of the offers or promotions have not been fulfilled by eligible account holders, are breached, abused or there is any evidence of a series of bets placed by a customer or group of customers, which due to a deposit bonus or any other promotional offer resulted in guaranteed customer profits irrespective of the outcome, whether individually or as part of a group.
 14. 899Win reserve the right to modify these terms and conditions from time to time without prior information to customer.

How to claim welcome bonus:

 1. Contact us now to provide us your contact details and full name, or, Register now to get the free account and Welcome Bonus.
 2. After we review your information and found out you are eligible for this promotion, we will create the account with the Welcome Bonus and send the login details to your registered phone number.

Birthday Gift (Special Day)

Get your first ever lucky bonus on first Deposit

detail

ល័ក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗ: (English Below)

 1. មានសុពលភាពសម្រាប់ 855Bet, 899Play, AFB88, SBObet, CMD368, M8Bet, 855Crown, 855Play (bb3888), TBSBET, ULTRA88, 168gdc, WWBet and ASB365 ។
 2. សមាជិកត្រូវផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ។
 3. ការដាក់ប្រាក់ចាប់ពី ១០ដុល្លារ ឡើង ។
 4. ប្រាក់រង្វាន់ច្រើនបំផុត ៩៩ដុល្លារ ។
 5. ភាគរយប្រាក់រង្វាន់ ១០០% ។
 6. តម្រូវការនៃវិលជុំការភ្នាល់ (ទឹកប្រាក់ + ប្រាក់រង្វាន់) = ១០ ។
 7. ការដកប្រាក់សំរាប់ប្រាក់រង្វាន់ឬទឹកប្រាក់ឈ្នះជាមួយការដាក់ប្រាក់អាចធ្វើបានបន្ទាប់ពីសមាជិកធ្វើការវិលជុំនៃដាក់ប្រាក់ដំបូងបូកប្រាក់រង្វាន់ ១០ ដង។

  ឧទាហរណ៍:
  ដាក់ប្រាក់ដំបូង $១៥០
  ប្រាក់រង្វាន់ $៩៩ x ១០០% = $៩៩
  តម្រូវការនៃការវិលជុំ = (($៩៩ + $៩៩) x ១០) + $៥១ = $២,០៣១ ។

 8. ក្នុងករណីដែលការដកប្រាក់ត្រូវធ្វើឡើងមុនពេលបំពេញតម្រូវការនៃការភ្នាល់វិលជុំនោះប្រាក់រង្វាន់និងការឈ្នះនឹងត្រូវបានបញ្ឈប់។
 9. សមាជិកថ្មីម្នាក់ៗអាចទទួលបានប្រូម៉ូសិនប្រាក់លើកដំបូងតែម្តងប៉ុណ្ណោះ។
 10. លទ្ធផលស្មើ ការភ្នាល់ទាំងពីរ ចាត់ទុកមិនគិត ហ្គេមដែលត្រូវបានលុបចោលឬការភ្នាល់ដែលមានហាងឆេងតិចជាង ០,៥ រឺ ១,៥០ (តំលៃសេស) ត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការគណនាវិលជុំ។
 11. ប្រសិនបើទឹកប្រាក់និងប្រាក់រង្វាន់មិនត្រូវបានភ្នាល់យ៉ាងហោចណាស់ ១ ដងក្នុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទាមទារប្រាក់រង្វាន់រួចហើយ ប្រាក់រង្វាន់សរុបនឹងត្រូវបានដកហូត។
 12. ក្នុងករណីដែលការដកប្រាក់ត្រូវបានធ្វើឡើងមុនពេលការបំពេញតម្រូវការការភ្នាល់វិលជុំនោះប្រាក់រង្វាន់និងប្រាក់ឈ្នះក៏នឹងត្រូវបានដកហូតផងដែរ។
 13. ប្រម៉ូសិននេះមិនអាចរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងប្រម៉ូសិនផ្សេងទៀតទេ។
 14. 899Win រក្សាបម្រុងដកហូតលុបចោលឬទទួលយកប្រាក់បន្ថែមរួមទាំងទឹកប្រាក់ឈ្នះទាំងអស់សម្រាប់ការផ្តល់ជូននេះប្រសិនបើយើងបានរកឃើញថាមានរយៈពេលនៃការផ្តល់ជូនពិសេសឬប្រូម៉ូសិននេះមិនទាន់បានបំពេញដោយអ្នកកាន់គណនីមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ត្រូវបានរំលោភបំពានឬមានភស្តុតាងណាមួយ។ នៃការភ្នាល់ជាបន្តបន្ទាប់ដែលត្រូវបានដាក់ដោយអតិថិជនឬក្រុមអតិថិជនដែលដោយសារតែប្រាក់តំកល់ប្រាក់រឺការផ្តល់ជូនពិសេសផ្សេងៗទៀតជាលទ្ធផលទទួលបានប្រាក់ចំណេញរបស់អតិថិជនដោយមិនគិតពីលទ្ធផលទោះបីជាបុគ្គលឬជាផ្នែកនៃក្រុម។
 15. 899 សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះតាមកាលវេលាដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងដល់អតិថិជន ។

របៀបទាមទារប្រាក់រង្ចាន់លើកដំបូង:

 1. បន្ទាប់ពីការដាក់ប្រាក់លើកដំបូងសមាជិកអាចទាក់ទងមកយើងដើម្បីសមាជិករផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/រូបភាពលិខិតឆ្លងដែន(ផ្ញើទៅទំព័រហ្វេសប៊ុក) លេខសម្គាល់គណនីរបស់សមាជិក, ចំនួនប្រាក់ដែលសមាជិកដាក់ចូលធនាគាររបស់យើងប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្ទេរទឹកប្រាក់និងលេខប្រតិបត្តិការឬគណនីធនាគារសមាជិកដែលប្រើសម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់។
 2. បន្ទាប់ពីពិនិត្យនិងបញ្ជាក់រួចហើយយើងនឹងដាក់ប្រាក់បន្ថែមទៅគណនីរបស់សមាជិកក្នុងរយៈពេល ៣០ នាទី ។
 3. សេវាកម្មអតិថិជននឹងទាក់ទងសមាជិកបន្ទាប់ពីប្រាក់រង្វាន់ត្រូវបានដាក់ចូលគណនីរបស់សមាជិក។

Terms and Conditions

 1. Valid for all Sports bet websites: 855Bet, 899Play, AFB88, SBObet, CMD368, M8Bet, 855Crown, 855Play (bb3888), TBSBET, ULTRA88, 168gdc, WWBet and ASB365.
 2. Member needs to provide ID card.
 3. Minimum deposit: $10
 4. Maximum Bonus: $99
 5. Bonus Percentage: 100%
 6. Rollover Requirement (Deposit+Bonus) = 10
 7. Withdrawal for bonus and/or winning amount with deposit can be make after members turnover of initial deposit plus bonus reach 10 times.

           Example:

Initial deposit $150

Bonus $99 x 100% = $99

Turnover required = (($99+$99) x 10) + $51 = $2,031.

 1. In the event that a withdrawal is made prior to the fulfillment of the rollover requirement, the bonus and winnings will be forfeited.
 2. Each new member can only get one time first deposit bonus.
 3. Draw result, both sides bet, voided, cancelled game or bets placed containing selections of odds less than 0.5 or 1.50 (Decimal odds) are excluded in rollover calculation.
 4. If the deposit and bonus are not rolled over for at least 1 time within 30 days after bonus is claimed, the full bonus amount will be forfeited.
 5. In the event that a withdrawal is made prior to the fulfillment of the rollover requirement, the bonus and winnings will also be forfeited.
 6. This promotion cannot be combined with other promotion.
 7. 899Win Reserve the right withhold, cancel or reclaim the bonus plus all winnings for this promotion if we found out there are any term of the offers or promotions have not been fulfilled by eligible account holders, are breached, abused or there is any evidence of a series of bets placed by a customer or group of customers, which due to a deposit bonus or any other promotional offer resulted in guaranteed customer profits irrespective of the outcome, whether individually or as part of a group.
 8. 899Win reserve the right to modified these terms and conditions from time to time without prior inform to customer.

How to claim Birthday Gift (Special Day):

 1. After first deposit being made, member can Contact Us to provide us Identity card/Passport picture (send to Facebook page) member’s Account ID, Amount of deposit, to which of our Bank that member use to transfer the cash and Transaction numbers or members bank account that use for transfer money.
 2. After checked and confirmed, we will deposit the bonus to member’s account within 30 minutes.
 3. Customer service will contact to member after bonus being deposit to member’s account.

50$ Up Bonus (KENO)

Bet on Keno and get your 5% Weekly Rebate!

detail

ល័ក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗ: (English Below)

 1. មានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃ១ ខែ តុលា  ដល់ថ្ងៃ ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩។
 2. មានសុពលភាពសម្រាប់តែវេបសាយ “A28BET” ។
 3. ការឈ្នះអប្បបរមាគឺ $ ១០០០ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ ៥% ។
 4. ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ៥% ។
 5. ការបង្វិលប្រាក់ជូននេះ នឹងគណនាពីការឈ្នះសរុបក្នុងគីណូក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទម៉ោង ១២:០០ រសៀលរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទទី ១១:៥៩:៥៩ ព្រឹក។
 6. ប្រូម៉ូសិននេះមិនអាចរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងប្រូម៉ូសិនផ្សេងទៀតបានទេលើកលែងតែប្រូម៉ូសិនទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ៧% ។
 7. 899Win រក្សាបម្រុងដកហូតលុបចោលឬទទួលយកប្រាក់បន្ថែមរួមទាំងទឹកប្រាក់ឈ្នះទាំងអស់សម្រាប់ការផ្តល់ជូននេះប្រសិនបើយើងបានរកឃើញថាមានរយៈពេលនៃការផ្តល់ជូនពិសេសឬប្រូម៉ូសិននេះមិនទាន់បានបំពេញដោយអ្នកកាន់គណនីមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ត្រូវបានរំលោភបំពានឬមានភស្តុតាងណាមួយ។ នៃការភ្នាល់ជាបន្តបន្ទាប់ដែលត្រូវបានដាក់ដោយអតិថិជនឬក្រុមអតិថិជនដែលដោយសារតែប្រាក់តំកល់ប្រាក់រឺការផ្តល់ជូនពិសេសផ្សេងៗទៀតជាលទ្ធផលទទួលបានប្រាក់ចំណេញរបស់អតិថិជនដោយមិនគិតពីលទ្ធផលទោះបីជាបុគ្គលឬជាផ្នែកនៃក្រុម។
 8. 899 សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះតាមកាលវេលាដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងដល់អតិថិជន ។

របៀបនៃការទាមទារបង្វិលសង ៥%

 1. សមាជិកអាចទាមទារប្រូម៉ូសិននេះរាល់ថ្ងៃច័ន្ទមុនម៉ោង១២:០០ រហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍សម្រាប់សប្តាហ៍មុនក្នុងឈ្នះ។
 2. ដើម្បីទាមទារប្រម៉ូសិននេះ សមាជិកគ្រាន់តែទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំហើយផ្ញើលេខកូដសមាជិកនិង វេបសាយដែលសមាជិកចូលរួម។
 3. សំណើសុំនេះនឹងត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញដោយ 899Win បន្ទាប់ពីទទួលបានការស្នើសុំពីសមាជិក។
 4. បន្ទាប់ពីពិនិត្យហើយបញ្ជាក់ថាប្រាក់រង្វាន់នឹងត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងគណនីសមាជិកដោយផ្ទាល់ ។

Terms and conditions:

 1. Valid from 1st October – 31st December 2019.
 2. Valid only for website “A28BET”.
 3. Minimum winning is $1000 to be eligible with 5% bonus.
 4. Bonus Rebate: 5%
 5. The rebate will be calculated from the total win in Keno within one week period, start from Monday 12:00:00 pm until next Monday 11:59:59 am.
 6. This promotion cannot be combined with other promotion, except 7% Rebate promotion
 7. 899Win Reserve the right withhold, cancel or reclaim the bonus plus all winnings for this promotion if we found out there are any term of the offers or promotions have not been fulfilled by eligible account holders, are breached, abused or there is any evidence of a series of bets placed by a customer or group of customers, which due to a deposit bonus or any other promotional offer resulted in guaranteed customer profits irrespective of the outcome, whether individually or as part of a group.
 8. 899Win reserve the right to modified these terms and conditions from time to time without prior information to the customer.

How to Claim 5% rebate

 1. Member may claim this promotion every Monday after 12PM until Saturday for the previous week wining.
 2. To claim this promotion, the member just needs to Contact Us and send us member ID and website that member play.
 3. The request will be reviewed by 899Win after received request from the member.
 4. After check and confirm, the bonus will be directly cashed into the member account.

7% Weekly Rebate

Bet on Sports and get your 7% Weekly Rebate!

detail

ល័ក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗ: (English Below)

 1. មានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃ១ ខែ តុលា ដល់ថ្ងៃ ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩។
 2. មិនតម្រូវឱ្យមានវិលជុំ ។
 3. មានសុពលភាពសម្រាប់ 855Bet, 899Play, AFB88, SBObet, CMD368, M8Bet, 855Crown, 855Play (bb3888), TBSBET, ULTRA88, 168gdc, WWBet and ASB365 ។
 4. ការបង្វិលប្រាក់ជូននេះ នឹងគណនាពីការចាញ់សរុបក្នុងគីណូក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទម៉ោង ១២:០០ រសៀលរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទទី ១១:៥៩:៥៩ ព្រឹក។
 5. ប្រូម៉ូសិននេះមិនអាចរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងប្រូម៉ូសិនផ្សេងទៀតបានទេលើកលែងតែប្រូម៉ូសិនទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ៥% ។
 6. 899Win រក្សាបម្រុងដកហូតលុបចោលឬទទួលយកប្រាក់បន្ថែមរួមទាំងទឹកប្រាក់ឈ្នះទាំងអស់សម្រាប់ការផ្តល់ជូននេះប្រសិនបើយើងបានរកឃើញថាមានរយៈពេលនៃការផ្តល់ជូនពិសេសឬប្រូម៉ូសិននេះមិនទាន់បានបំពេញដោយអ្នកកាន់គណនីមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ត្រូវបានរំលោភបំពានឬមានភស្តុតាងណាមួយ។ នៃការភ្នាល់ជាបន្តបន្ទាប់ដែលត្រូវបានដាក់ដោយអតិថិជនឬក្រុមអតិថិជនដែលដោយសារតែប្រាក់តំកល់ប្រាក់រឺការផ្តល់ជូនពិសេសផ្សេងៗទៀតជាលទ្ធផលទទួលបានប្រាក់ចំណេញរបស់អតិថិជនដោយមិនគិតពីលទ្ធផលទោះបីជាបុគ្គលឬជាផ្នែកនៃក្រុម។
 7. 899 សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះតាមកាលវេលាដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងដល់អតិថិជន ។

របៀបនៃការទាមទារបង្វិលសង 7%

 1. សមាជិកអាចទាមទារប្រូម៉ូសិននេះរាល់ថ្ងៃច័ន្ទមុនម៉ោង១២:០០ រហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍សម្រាប់សប្តាហ៍មុនក្នុងចាញ់។
 2. ដើម្បីទាមទារប្រម៉ូសិននេះ សមាជិកគ្រាន់តែទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំហើយផ្ញើលេខកូដសមាជិកនិង វេបសាយដែលសមាជិកចូលរួម។
 3. សំណើសុំនេះនឹងត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញដោយ 899Win បន្ទាប់ពីទទួលបានការស្នើសុំពីសមាជិក។
 4. បន្ទាប់ពីពិនិត្យហើយបញ្ជាក់ថាប្រាក់រង្វាន់នឹងត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងគណនីសមាជិកដោយផ្ទាល់ ។

Terms and conditions:

 1. Valid from 1st October  – 31st  December 2019.
 2. No turnover required
 3. Valid for all Sports bet websites: 855Bet, 899Play, AFB88, SBObet, CMD368, M8Bet, 855Crown, 855Play (bb3888), TBSBET, ULTRA88, 168gdc, WWBet and ASB365.
 4. The rebate will be calculated from the total lose in Sports game within one week period, start from Monday 12:00:00 pm until next Monday 11:59:59 am.
 5. Minimum of rebate claim is $10 and no maximum limit.
 6. This promotion cannot be combined with other promotion, except 5% Rebate promotion
 7. 899Win Reserve the right withhold, cancel or reclaim the bonus plus all winnings for this promotion if we found out there are any term of the offers or promotions have not been fulfilled by eligible account holders, are breached, abused or there is any evidence of a series of bets placed by a customer or group of customers, which due to a deposit bonus or any other promotional offer resulted in guaranteed customer profits irrespective of the outcome, whether individually or as part of a group.
 8. 899Win reserve the right to modified these terms and conditions from time to time without prior information to the customer.

How to Claim 7% rebate

 1. Member may claim this promotion every Monday after 12PM until Saturday for the previous week losing.
 2. To claim this promotion, the member just needs to Contact Usand send us member ID and website that member play.
 3. The request will be reviewed by 899Win after received request from the member.
 4. After check and confirm, the bonus will be directly cashed into the member account.

50% More Bonus when you WIN

Get 50% more bonus even when you win

detail

ល័ក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗ: (English Below)

 1. មានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែ តុលា​ ដល់ថ្ងៃ​ ទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩។
 2. មានសុពលភាពសម្រាប់ 855Bet, 899Play, AFB88, SBObet, CMD368, M8Bet, 855Crown, 855Play (bb3888), TBSBET, ULTRA88, 168gdc, WWBet and ASB365 ។
 3. ដាក់ប្រាក់តិចបំផុត 10 ដុល្លារ ។
 4. ប្រាក់រង្វាន់ច្រើនបំផុត 50 ដុល្លារដកប្រាក់បាន 1 ដងក្នុងមួយថ្ងៃ ។
 5. ប្រាក់រង្វាន់អាចទទួលបាន ប្រសិនបើអតិថិជនស្នើសុំ ដកប្រាក់ បន្ទាប់ពីការលេងឈ្នះ 5 ដងពីការដាក់ប្រាក់ដំបូង។

  ឧទាហរណ៍:
  ដាក់ប្រាក់: $ 10
  ឈ្នះ: $50
  ប្រាក់រង្វាន់: $5
  ចំនួនទឹកប្រាក់សរុបអាចដកបាន $ 65

 6. ប្រសិនបើអតិថិជនស្នើសុំដកប្រាក់មុនពេលឈ្នះ 5 ដងដូច្នេះគ្មានប្រាក់រង្វាន់ទេ។
 7. អតិថិជនត្រូវស្នើសុំប្រាក់រង្វាន់នេះក្នុងកំឡុងពេលដកប្រាក់។ ហើយចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអាចដកត្រូវតែមានប្រាក់សរុបនៅក្នុងគណនី។
 8. 899Win រក្សាបម្រុងដកហូតលុបចោលឬទទួលយកប្រាក់បន្ថែមរួមទាំងទឹកប្រាក់ឈ្នះទាំងអស់សម្រាប់ការផ្តល់ជូននេះប្រសិនបើយើងបានរកឃើញថាមានរយៈពេលនៃការផ្តល់ជូនពិសេសឬប្រូម៉ូសិននេះមិនទាន់បានបំពេញដោយអ្នកកាន់គណនីមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ត្រូវបានរំលោភបំពានឬមានភស្តុតាងណាមួយ។ នៃការភ្នាល់ជាបន្តបន្ទាប់ដែលត្រូវបានដាក់ដោយអតិថិជនឬក្រុមអតិថិជនដែលដោយសារតែប្រាក់តំកល់ប្រាក់រឺការផ្តល់ជូនពិសេសផ្សេងៗទៀតជាលទ្ធផលទទួលបានប្រាក់ចំណេញរបស់អតិថិជនដោយមិនគិតពីលទ្ធផលទោះបីជាបុគ្គលឬជាផ្នែកនៃក្រុម។
 9. 899 សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះតាមកាលវេលាដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងដល់អតិថិជន ។

របៀបទាមទារប្រាក់បន្ថែម:

 1. បន្ទាប់ពីទឹកប្រាក់ឈ្នះបានដល់គោលដៅអតិថិជនអាចទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដើម្បីស្នើសុំប្រាក់រង្វាន់ 50% ក្នុងពេលតែមួយ។
 2. សំណើនេះនឹងត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញដោយ 899Win បន្ទាប់ពីទទួលបានការស្នើសុំពីសមាជិក។
 3. បន្ទាប់ពីពិនិត្យនិងបញ្ជាក់ថាទឹកប្រាក់បន្ថែម 50% នឹងត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងគណនីសមាជិកដោយផ្ទាល់សេវាកម្មអតិថិជន 899Win នឹងទាក់ទងសមាជិកបន្ទាប់ពីប្រាក់រង្វាន់ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់សមាជិក។សមាជិកអាចស្នើសុំដកប្រាក់បន្ទាប់ពីប្រាក់រង្វាន់ត្រូវបានដាក់ក្នុងគណនីសមាជិក។
 4. សមាជិកអាចស្នើសុំដកប្រាក់បន្ទាប់ពីប្រាក់រង្វាន់ត្រូវបានដាក់ក្នុងគណនីសមាជិក។

Terms and Conditions

 1. Valid from 1st   October – 31st   December  2019.
 2. Valid for all Sports bet websites: 855Bet, 899Play, AFB88, SBObet, CMD368, M8Bet, 855Crown, 855Play (bb3888), TBSBET, ULTRA88, 168gdc, WWBet and ASB365.
 3. Minimum deposit $10
 4. Maximum Bonus $50, Maximum Withdrawal 1 time a day
 5. Bonus only eligible if customer request WD after winning is 5 times from initial deposit.

Example:
Deposit amount $10, Winning $50. The eligible bonus is $5.  Hence, Amount can be withdrawn is $65.

 1. If customer request withdraws before winning reach 5 times, hence there will be no Bonus.
 2. The customer has to request this bonus during withdrawal. And the withdrawal amount has to be total credit available in the account.
 3. 899Win Reserve the right withhold, cancel or reclaim the bonus plus all winnings for this promotion if we found out there are any term of the offers or promotions have not been fulfilled by eligible account holders, are breached, abused or there is any evidence of a series of bets placed by a customer or group of customers, which due to a deposit bonus or any other promotional offer resulted in guaranteed customer profits irrespective of the outcome, whether individually or as part of a group.
 4. 899Win reserve the right to modified these terms and conditions from time to time without prior information to the customer.

How to claim First Deposit Bonus:

 1. After Winning amount reach target, Customer may Contact Us to request for Bonus 50% at the same time.
 2. The request will be reviewed by 899Win after received request from the member.
 3. After check and confirm, the 50% winning bonus will be directly cashed into the member account, 899Win customer service will contact the member after bonus being deposit to member’s account.
 4. Member may request Withdraw after bonus being cashed into member account.

Lose to WIN $500

Bet 2$ up from 10 teams up to get this instant prize when you lose.

detail

ល័ក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗ: (English Below)

 1. មានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែ តុលា​ ដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩។
 2. សុពលភាពចំពោះសមាជិកទាំងអស់។
 3. មានសុពលភាពសម្រាប់ 855Bet, 899Play, AFB88, SBObet, CMD368, M8Bet, 855Crown, 855Play (bb3888), TBSBET, ULTRA88, 168gdc, WWBet and ASB365 ។
 4. ប្រម៉ូសិននេះមិនអាចត្រូវបានផ្សំជាមួយប្រម៉ូសិនផ្សេងទៀតទេលើកលែងតែប្រម៉ូសិនទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ៧% ។
 5. សមាជិកដែលឈ្នះរង្វាន់នេះត្រូវលេងយ៉ាងហោចណាស់ ១ ដងមុនពេលដកប្រាក់ណាមួយ (មិនមានទឹកប្រាក់ភ្នាល់បាន) ។
 6. ចំនួនប្រាក់ភ្នាល់តិចបំផុត ២ ដុល្លារឡើងទៅសម្រាប់គូបកចំនួន ១០ ក្រុមឡើងទៅ ។
 7. ក្រុមទាំងអស់ដែលសមាជិកត្រូវភ្នាល់ត្រូវតែចាញ់ទាំងអស់។ រាល់ការឈ្នះលើក្រុមណាមួយក្នុងការភ្នាល់គូបក សមាជិកមិនអាចទាមទារប្រម៉ូសិននេះបានទេ។
 8. សមាជិកត្រូវស្នើសុំប្រម៉ូសិននេះក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោងបន្ទាប់ពីលទ្ធផលត្រូវបានបញ្ជាក់។រាល់ការស្នើសុំណាមួយបន្ទាប់ពីលទ្ធផលដែលត្រូវបានចេញផ្សាយលើស ២៤ ម៉ោងនឹងត្រូវបានបដិសេធ។
 9. 899Win រក្សាបម្រុងដកហូតលុបចោលឬទទួលយកប្រាក់បន្ថែមរួមទាំងទឹកប្រាក់ឈ្នះទាំងអស់សម្រាប់ការផ្តល់ជូននេះប្រសិនបើយើងបានរកឃើញថាមានរយៈពេលនៃការផ្តល់ជូនពិសេសឬប្រូម៉ូសិននេះមិនទាន់បានបំពេញដោយអ្នកកាន់គណនីមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ត្រូវបានរំលោភបំពានឬមានភស្តុតាងណាមួយ។ នៃការភ្នាល់ជាបន្តបន្ទាប់ដែលត្រូវបានដាក់ដោយអតិថិជនឬក្រុមអតិថិជនដែលដោយសារតែប្រាក់តំកល់ប្រាក់រឺការផ្តល់ជូនពិសេសផ្សេងៗទៀតជាលទ្ធផលទទួលបានប្រាក់ចំណេញរបស់អតិថិជនដោយមិនគិតពីលទ្ធផលទោះបីជាបុគ្គលឬជាផ្នែកនៃក្រុម។
 10. 899 សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះតាមកាលវេលាដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងដល់អតិថិជន ។

របៀបដើម្បីទាមទារទឹកប្រាក់ 500 ដុល្លារ:

 1. បន្ទាប់ពីលទ្ធផលនៃការភ្នាល់ត្រូវបានបញ្ជាក់សមាជិកត្រូវតែទាក់ទងមកយើងដើម្បីស្នើសុំរង្វាន់របស់ពួកគេដោយផ្តល់គណនីនិងលេខសម្គាល់សំបុត្រភ្នាល់របស់ពួកគេ។
 2. សំណើនឹងត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញដោយ 899Win បន្ទាប់ពីទទួលបានការស្នើសុំពីសមាជិក។
 3. សមាជិកនឹងត្រូវបានជូនដំណឹងក្នុងរយៈពេល ៣ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការស្នើសុំផ្ញើតាមទូរស័ព្ទដើម្បីទទួលបានរង្វាន់នេះ។
 4. ប្រសិនបើសមាជិកត្រូវបានបញ្ជាក់ថាមានសិទ្ធិទទួលបានការផ្តល់ជូននេះយើងនឹងផ្ទេររង្វាន់នេះទៅគណនីអតិថិជនដោយផ្ទាល់។

Terms and Conditions:

 1. Valid from 1st October– 31th December 2019.
 2. Valid to all members.
 3. Valid for all Sports bet websites: 855Bet, 899Play, AFB88, SBObet, CMD368, M8Bet, 855Crown, 855Play (bb3888), TBSBET, ULTRA88, 168gdc, WWBet and ASB365.
 4. This promotion cannot be combined with other promotion, except 7% Rebate promotion.
 5. Member that win this prize are required to play at least 1 hand before any withdrawal (no minimum betting amount required).
 6. Betting amount minimum $2 up on mix parlay for 10 teams up.
 7. All team that member put on bet has to lose all. Any winning on any team within the mix parlay betting will not eligible member to claim this promotion.
 8. Member need to request this promotion within 24 hours after result is confirmed. Any request after 24 hours result being released will be rejected.
 9. 899Win Reserve the right withhold, cancel or reclaim the bonus plus all winnings for this promotion if we found out there are any term of the offers or promotions have not been fulfilled by eligible account holders, are breached, abused or there is any evidence of a series of bets placed by a customer or group of customers, which due to a deposit bonus or any other promotional offer resulted in guaranteed customer profits irrespective of the outcome, whether individually or as part of a group.
 10. 899Win reserve the right to modified these terms and conditions from time to time without prior inform to customer.

How to claim:

 1. After result of betting are confirmed, member need to Contact Us to request their prize, by providing their ID and betting ticket ID.
 2. Request will be reviewed by 899Win after received request from member.
 3. Member will be notified within 3 days after request submitted by phone for its eligibility of this prizes.
 4. If member are confirmed eligible for this promotion, we will transfer the prize to customer account directly.

Wednesday 10% Instant Bonus!

Deposit on Wednesday and get your Instant Bonus now!

detail

ល័ក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗ: (English Below)

 1. មានសុពលភាពនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនៅខែ តុលា ដល់ខែ​៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩។
 2. សុពលភាពចំពោះសមាជិកទាំងអស់។
 3. មានសុពលភាពសម្រាប់ 855Bet, 899Play, AFB88, SBObet, CMD368, M8Bet, 855Crown, 855Play (bb3888), TBSBET, ULTRA88, 168gdc, WWBet and ASB365 ។
 4. ការដាក់ប្រាក់តិចបំផុត $ ១០ ។
 5. ប្រាក់រង្វាន់ច្រើនបំផុត ៥០ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃសំរាប់សមាជិកម្នាក់។
 6. តម្រូវការនៃការវិលជុំគឺ ៣ ដងពីការដាក់ប្រាក់ + ប្រាក់រង្វាន់។

  ឧទាហរណ៍:
  ដាក់ប្រាក់: $៥០
  ប្រាក់រង្វាន់ ១០%: $៥
  តម្រូវការនៃការវិលជុំ: ($៥០  + $៥ ) x៣ = $១៦៥

 7. ការឈ្នះនិងប្រាក់រង្វាន់អាចត្រូវបានដកចេញបន្ទាប់ពីតម្រូវការនៃចំណូលត្រូវបានបំពេញ។
 8. ក្នុងករណីដែលការដកប្រាក់ត្រូវបានធ្វើឡើងមុនពេលបំពេញតម្រូវការនៃភ្នាល់វិលជុំនោះ ប្រាក់រង្វាន់និងការឈ្នះនឹងត្រូវបានបញ្ឈប់។
 9. ប្រម៉ូសិននេះអាចរួមបញ្ចូលជាមួយប្រម៉ូសិនទឹកប្រាក់បង្វិលមកវិញ ៧% ប្រចាំសប្តាហ៍បាន។
 10. 899Win រក្សាបម្រុងដកហូតលុបចោលឬទទួលយកប្រាក់បន្ថែមរួមទាំងទឹកប្រាក់ឈ្នះទាំងអស់សម្រាប់ការផ្តល់ជូននេះប្រសិនបើយើងបានរកឃើញថាមានរយៈពេលនៃការផ្តល់ជូនពិសេសឬប្រូម៉ូសិននេះមិនទាន់បានបំពេញដោយអ្នកកាន់គណនីមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ត្រូវបានរំលោភបំពានឬមានភស្តុតាងណាមួយ។ នៃការភ្នាល់ជាបន្តបន្ទាប់ដែលត្រូវបានដាក់ដោយអតិថិជនឬក្រុមអតិថិជនដែលដោយសារតែប្រាក់តំកល់ប្រាក់រឺការផ្តល់ជូនពិសេសផ្សេងៗទៀតជាលទ្ធផលទទួលបានប្រាក់ចំណេញរបស់អតិថិជនដោយមិនគិតពីលទ្ធផលទោះបីជាបុគ្គលឬជាផ្នែកនៃក្រុម។
 11. 899 សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះតាមកាលវេលាដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងដល់អតិថិជន ។

របៀបនៃការទាមទារប្រម៉ូសិននេះ :

 1. សមាជិកអាចទំនាក់ទំនងមកយើងដើម្បីទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ ១០% ក្នុងកំឡុងពេលដាក់ប្រាក់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធ។
 2. បន្ទាប់ពីទទួលបានប្រាក់ការដាក់ប្រាក់និងប្រាក់រង្វាន់នឹងត្រូវបានបង្រួមទៅកាន់គណនីសមាជិកដោយផ្ទាល់ ។

Terms and condition:

 1. Valid on every Wednesday on 1st October – 31st   December 2019.
 2. Valid for all Sports bet websites: 855Bet, 899Play, AFB88, SBObet, CMD368, M8Bet, 855Crown, 855Play (bb3888), TBSBET, ULTRA88, 168gdc, WWBet and ASB365.
 3. Valid to all members.
 4. Minimum Deposit $10.
 5. Maximum Bonus is $50 one day for one member.
 6. Turnover requirement is 3 times from deposit + bonus.

Example:

Deposit : $50

Bonus 10% : $5

Turnover requirement : ($50+$5)x3= $165

 1. Winning and Bonus can be withdrawn after turnover requirement is fulfilled.
 2. In the event that a withdrawal is made prior to the fulfillment of the rollover requirement, the bonus and winnings will also be forfeited.
 3. This promotion only can combine with 7% weekly Rebate Promotion.
 4. 899Win Reserve the right withhold, cancel or reclaim the bonus plus all winnings for this promotion if we found out there are any term of the offers or promotions have not been fulfilled by eligible account holders, are breached, abused or there is any evidence of a series of bets placed by a customer or group of customers, which due to a deposit bonus or any other promotional offer resulted in guaranteed customer profits irrespective of the outcome, whether individually or as part of a group.
 5. 899Win reserve the right to modified these terms and conditions from time to time without prior inform to customer.

How to claim this promotion:

 1. Member may Contact Us to claim the 10% bonus during deposit on every Wednesday.
 2. After deposit received, Deposit and Bonus will be cashed in to member account directly.


5000R Welcome Bonus

Register and get free 5000R

detail

ល័ក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗ: (English Below)

 1. មានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែ តុលា ដល់ ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
 2. សុពលភាពសម្រាប់ល្បែង ACE333 ។
 3. ឈ្មោះពេញលេខទូរស័ព្ទនិងអ៊ីម៉ែលអាចទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍1លើកប៉ុណ្ណោះ។ប្រសិនបើអតិថិជនចង់បង្កើតគណនីនៅលើវេបសាយច្រើនជាងអតិថិជនអាចជ្រើសរើសគណនីបានមួយនៅលើវេបសាយណាមួយដើម្បីទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍។
 4. មានតែសមាជិក 100 នាក់ដំបូងប៉ុណ្ណោះដែលចុះឈ្មោះក្នុងកំឡុងពេលកម្មវិធី។
 5. ប្រាក់រង្វាន់និងការឈ្នះអាចដកបានបន្ទាប់ពីវិលជុំ ២ដង។
 6. ប្រូម៉ូសិននេះមិនអាចផ្សំជាមួយនឹងប្រូម៉ូសិនផ្សេងទេ។
 7. ប្រាក់រង្វាន់នឹងត្រូវបានលុបចោលប្រសិនបើសមាជិកមិនធ្វើការលេងក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីប្រាក់រង្វាន់ត្រូវបានបញ្ចូលរួចរាល់។
 8. 899Winរក្សាបម្រុងដកហូតលុបចោលឬទទួលយកប្រាក់បន្ថែមរួមទាំងទឹកប្រាក់ឈ្នះទាំងអស់សម្រាប់ការផ្តល់ជូននេះប្រសិនបើយើងបានរកឃើញថាមានរយៈពេលនៃការផ្តល់ជូនពិសេសឬប្រូម៉ូសិននេះមិនទាន់បានបំពេញដោយអ្នកកាន់គណនីមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ត្រូវបានរំលោភបំពានឬមានភស្តុតាងណាមួយ។នៃការភ្នាល់ជាបន្តបន្ទាប់ដែលត្រូវបានដាក់ដោយអតិថិជនឬក្រុមអតិថិជនដែលដោយសារតែប្រាក់តំកល់ប្រាក់រឺការផ្តល់ជូនពិសេសផ្សេងៗទៀតជាលទ្ធផលទទួលបានប្រាក់ចំណេញរបស់អតិថិជនដោយមិនគិតពីលទ្ធផលទោះបីជាបុគ្គលឬជាផ្នែកនៃក្រុម។
 9. 899 យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះតាមកាលវេលាដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងដល់អតិថិជន។

របៀបស្នើសុំប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍:

 1. សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះដើម្បីផ្តល់ពត៌មានលំអិតសំរាប់ទំនាក់ទំនងនិងឈ្មោះពេញរបស់លោកអ្នកឬចុះឈ្មោះឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានគណនីដោយឥតគិតថ្លៃនិងប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៏។
 2. បន្ទាប់ពីយើងពិនិត្យនូវព័ត៌មានរបស់លោកអ្នករួចហើយដឹងថាលោកអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានការផ្តល់ជូនប្រូម៉ូសិនពិសេសនេះយើងនឹងបង្កើតគណនីដោយប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍និងផ្ញើព័ត៌មានលំអិតអំពីការចុះឈ្មោះចូលទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ។

Terms and Conditions:

 1. Valid from 1st  October to 31st December 2019
 2. Valid for ACE333 games.
 3. One full name, phone number and email can only eligible with 1-time welcome bonus. If the customer wishes to create a member account on more than one website, the customer may choose only one account on any website to get the welcome bonus.
 4. Only for first 100 members register during the promotion period.
 5. Bonus and winning can be withdrawn after 2 times turnover.
 6. This promotion cannot be combined with other promotion.
 7. The bonus will be canceled if the member does not do any betting within 1 week after bonus being credited.
 8. 899Win Reserve the right withhold, cancel or reclaim the bonus plus all winnings for this promotion if we found out there are any term of the offers or promotions have not been fulfilled by eligible account holders, are breached, abused or there is any evidence of a series of bets placed by a customer or group of customers, which due to a deposit bonus or any other promotional offer resulted in guaranteed customer profits irrespective of the outcome, whether individually or as part of a group.
 9. 899Win reserve the right to modify these terms and conditions from time to time without prior information to customer.

How to claim welcome bonus:

 1. Contact us now to provide us your contact details and full name, or, Register now to get the free account and Welcome Bonus.
 2. After we review your information and found out you are eligible for this promotion, we will create the account with the Welcome Bonus and send the login details to your registered phone number.


20%Deposit Bonus

20% Bonus for EVERY deposit

detail

ល័ក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗ: (English Below)

 1. មានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែ តុលា​ ដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩។
 2. សុពលភាពសម្រាប់ល្បែង ACE333 ។
 3. ដាក់ប្រាក់តិចបំផុត ២០,០០០រៀល ។
 4. ប្រាក់រង្វាន់ច្រើនបំផុត ២០០,០០០រៀល ។
 5. តម្រូវការទាមទារវិញជុំគឺ ៣ ដងពីការដាក់ប្រាក់ + ប្រាក់រង្វាន់។

ឧទាហរណ៍:

ដាក់ប្រាក់: ២០,០០០រៀល

ប្រាក់រង្វាន់ ២០%: ៤,០០០រៀល

តម្រូវការនៃការវិលជុំ: (២០,០០០ + ៤,០០០) x៣ = ៧២,០០០រៀល

  1. ការដកប្រាក់មិនអាចដកមុនពេលតម្រូវការវិលជុំបានទេ។
  2. ប្រូម៉ូសិននេះមិនអាចរួមបញ្ចូលជាមួយប្រូម៉ូសិនផ្សេងទេ។
  3. 899Winរក្សាបម្រុងដកហូតលុបចោលឬទទួលយកប្រាក់បន្ថែមរួមទាំងទឹកប្រាក់ឈ្នះទាំងអស់សម្រាប់ការផ្តល់ជូននេះប្រសិនបើយើងបានរកឃើញថាមានរយៈពេលនៃការផ្តល់ជូនពិសេសឬប្រូម៉ូសិននេះមិនទាន់បានបំពេញដោយអ្នកកាន់គណនីមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ត្រូវបានរំលោភបំពានឬមានភស្តុតាងណាមួយ។នៃការភ្នាល់ជាបន្តបន្ទាប់ដែលត្រូវបានដាក់ដោយអតិថិជនឬក្រុមអតិថិជនដែលដោយសារតែប្រាក់តំកល់ប្រាក់រឺការផ្តល់ជូនពិសេសផ្សេងៗទៀតជាលទ្ធផលទទួលបានប្រាក់ចំណេញរបស់អតិថិជនដោយមិនគិតពីលទ្ធផលទោះបីជាបុគ្គលឬជាផ្នែកនៃក្រុម។
  4. 899 សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះតាមកាលវេលាដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុនដល់អតិថិជន។

របៀបទាមទារប្រូម៉ូសិននេះ

 1. សមាជិកអាចទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដើម្បីស្នើសុំប្រាក់រង្វាន់ ២០% នៅពេលដាក់ជូនទម្រង់បែបបទដាក់ប្រាក់។
 2. បន្ទាប់ពីទទួលបានប្រាក់រូចយើងនឹងដាក់ប្រាក់រង្វាន់ដោយផ្ទាល់ពីអតិថិជន។

Terms and Conditions

 1. Valid from 1st  October– 31st December 2019
 2. Valid for ACE333 games.
 3. Minimum deposit 20,000KHR
 4. Maximum Bonus 200,000KHR
 5. Turnover requirement is 3 times from deposit + bonus.

Example:

Deposit : 20,000KHR

Bonus 20% : 4,000

Turnover requirement : (20,000+4,000)x3=72,000

 1. Withdraw cannot be make before turnover requirement is fulfilled.
 2. This promotion only cannot combine with other promotion.
 3. 899Win Reserve the right withhold, cancel or reclaim the bonus plus all winnings for this promotion if we found out there are any term of the offers or promotions have not been fulfilled by eligible account holders, are breached, abused or there is any evidence of a series of bets placed by a customer or group of customers, which due to a deposit bonus or any other promotional offer resulted in guaranteed customer profits irrespective of the outcome, whether individually or as part of a group.
 4. 899Win reserve the right to modified these terms and conditions from time to time without prior inform to customer.

How to claim this promotion:

 1. Member may Contact Us to request the 20% Bonus right on when submit deposit form to us.
 2. After receive the deposit, we will credit in directly the bonus to customer.


Share with your friend and get 10% Bonus

Share the fun game with friends and get bonus

detail

ល័ក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗ: (English Below)

 1. មានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែ តុលា​ ដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩។
 2. សុពលភាពសម្រាប់ល្បែង ACE333 ។
 3. ចែករំលែកហ្គេមនេះជាមួយមិត្តភក្តិរបស់អ្នកហើយនៅពេលដែលមិត្តភក្តិរបស់អ្នកចុះឈ្មោះពួកគេអាចទទួលបាន៥០០០រៀលដោយឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងគណនីរបស់ពួកគេហើយនៅពេលដែលមិត្តភក្តិរបស់អ្នកដាក់ប្រាក់ដំបូងរបស់គាត់អ្នកអាចទទួលបានទឹកប្រាក់១០%ភ្លាមៗពីមិត្តភក្តិរបស់អ្នក។
 4. ដាក់ប្រាក់តិចបំផុត ២០,០០០រៀល ។
 5. ប្រាក់រង្វាន់ច្រើនបំផុត ២០០,០០០រៀល ។
 6. តម្រូវការវិលជុំ១ដងប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់ពីមិត្តភក្តិនិងការណែនាំទឹកប្រាក់បន្ថែមមុនពេលដកប្រាក់សម្រាប់អ្នកទាំងពីរ។
 7. ប្រាក់រង្វាន់អាចត្រូវដកហូតបានគ្រប់ពេលក្រោយពេលដែលតម្រូវការវិលជុំត្រូវបានបំពេញ។
 8. ប្រូម៉ូសិននេះមិនអាចរួមបញ្ចូលជាមួយប្រូម៉ូសិនផ្សេងទេ។
 9. 899Winរក្សាបម្រុងដកហូតលុបចោលឬទទួលយកប្រាក់បន្ថែមរួមទាំងទឹកប្រាក់ឈ្នះទាំងអស់សម្រាប់ការផ្តល់ជូននេះប្រសិនបើយើងបានរកឃើញថាមានរយៈពេលនៃការផ្តល់ជូនពិសេសឬប្រូម៉ូសិននេះមិនទាន់បានបំពេញដោយអ្នកកាន់គណនីមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ត្រូវបានរំលោភបំពានឬមានភស្តុតាងណាមួយ។នៃការភ្នាល់ជាបន្តបន្ទាប់ដែលត្រូវបានដាក់ដោយអតិថិជនឬក្រុមអតិថិជនដែលដោយសារតែប្រាក់តំកល់ប្រាក់រឺការផ្តល់ជូនពិសេសផ្សេងៗទៀតជាលទ្ធផលទទួលបានប្រាក់ចំណេញរបស់អតិថិជនដោយមិនគិតពីលទ្ធផលទោះបីជាបុគ្គលឬជាផ្នែកនៃក្រុម។
 10. 899 សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះតាមកាលវេលាដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុនដល់អតិថិជន។
 11.        

របៀបទាមទារប្រូម៉ូសិននេះ

 1. បន្ទាប់ពីអ្នកណែនាំមិត្តភក្តិរបស់លោកអ្នកហើយមិត្តភក្តិរបស់លោកអ្នកចុះឈ្មោះ អ្នកអាចផ្ញើសារមកកាន់យើងខ្ញុំហើយប្រាប់យើងពីការមិត្តភក្តិរបស់អ្នកក្នុងការចុះឈ្មោះជាមួយលេខទូរស័ព្ទនិងឈ្មោះមិត្តភក្តិរបស់លោកអ្នក។
 2. បន្ទាប់ពីមិត្តភក្តិរបស់អ្នកដាក់ប្រាក់លើដំបូង,ពូកយើងនឹងបញ្ចូលប្រាក់រង្វាន់ចូលក្នុងគណនីរបស់អ្នកភ្លាមៗ។

Terms and Conditions

 1. Valid from 1st  October– 31st  December 2019
 2. Valid for ACE333 games.
 3. Share the game with your friends and when they register they can get free 5000R in their account and when they make their first deposit, you can get instant 10% Bonus from your friends first deposit.
 4. Minimum deposit 20,000KHR.
 5. Maximum Bonus 200,000KHR.
 6. Only 1 time turnover requirement for friends deposit and recommender bonus before withdrawal for both person.
 7. Bonus can be withdrawn at any time after the turnover requirement being fulfilled.
 8. This promotion only cannot combine with other promotion.
 9. 899Win Reserve the right withhold, cancel or reclaim the bonus plus all winnings for this promotion if we found out there are any term of the offers or promotions have not been fulfilled by eligible account holders, are breached, abused or there is any evidence of a series of bets placed by a customer or group of customers, which due to a deposit bonus or any other promotional offer resulted in guaranteed customer profits irrespective of the outcome, whether individually or as part of a group.
 10. 899Win reserve the right to modified these terms and conditions from time to time without prior inform to customer.

How to claim this promotion:

 1. After you introduce to your friend and your friend register, you may chat to us and inform to us about your friend register phone number and name.
 2. After your friends make his/her first deposit, we will credit in directly the bonus to your account.

100%Deposit Bonus

100% Bonus for EVERY deposit

detail

ល័ក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗ: (English Below)

 1. មានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែ តុលា ដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩។
 2. សុពលភាពសម្រាប់ល្បែង ACE333 ។
 3. ដាក់ប្រាក់តិចបំផុត ២០,០០០រៀល ។
 4. ប្រាក់រង្វាន់ច្រើនបំផុត ២០០,០០០រៀល ។
 5. តម្រូវការទាមទារវិញជុំគឺ ៥ ដងពីការដាក់ប្រាក់ + ប្រាក់រង្វាន់។

ឧទាហរណ៍:

ដាក់ប្រាក់: ២០,០០០រៀល

ប្រាក់រង្វាន់ ១០០%: ២០,០០០

តម្រូវការនៃការវិលជុំ: (២០,០០០+២០,០០០)x៥=២០០,០០០

 1. ការដកប្រាក់មិនអាចដកមុនពេលតម្រូវការវិលជុំបានទេ។
 2. ប្រូម៉ូសិននេះមិនអាចរួមបញ្ចូលជាមួយប្រូម៉ូសិនផ្សេងទេ។
 3. 899Winរក្សាបម្រុងដកហូតលុបចោលឬទទួលយកប្រាក់បន្ថែមរួមទាំងទឹកប្រាក់ឈ្នះទាំងអស់សម្រាប់ការផ្តល់ជូននេះប្រសិនបើយើងបានរកឃើញថាមានរយៈពេលនៃការផ្តល់ជូនពិសេសឬប្រូម៉ូសិននេះមិនទាន់បានបំពេញដោយអ្នកកាន់គណនីមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ត្រូវបានរំលោភបំពានឬមានភស្តុតាងណាមួយ។នៃការភ្នាល់ជាបន្តបន្ទាប់ដែលត្រូវបានដាក់ដោយអតិថិជនឬក្រុមអតិថិជនដែលដោយសារតែប្រាក់តំកល់ប្រាក់រឺការផ្តល់ជូនពិសេសផ្សេងៗទៀតជាលទ្ធផលទទួលបានប្រាក់ចំណេញរបស់អតិថិជនដោយមិនគិតពីលទ្ធផលទោះបីជាបុគ្គលឬជាផ្នែកនៃក្រុម។
 4. 899 សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះតាមកាលវេលាដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុនដល់អតិថិជន។

របៀបទាមទារប្រូម៉ូសិននេះ

 1. សមាជិកអាចទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដើម្បីស្នើសុំប្រាក់រង្វាន់ ២០% នៅពេលដាក់ជូនទម្រង់បែបបទដាក់ប្រាក់។
 2. បន្ទាប់ពីទទួលបានប្រាក់រូចយើងនឹងដាក់ប្រាក់រង្វាន់ដោយផ្ទាល់ពីអតិថិជន។

Terms and Conditions

 1. Valid from 1st October – 31st  December 2019
 2. Valid for ACE333 games.
 3. Minimum deposit 20,000KHR
 4. Maximum Bonus 200,000KHR
 5. Turnover requirement is 5 times from deposit + bonus.

Example:

Deposit : 20,000KHR

Bonus 100% : 20,000

Turnover requirement : (20,000+20,000)x5=200,000

 1. Withdraw cannot be make before turnover requirement is fulfilled.
 2. This promotion only cannot combine with other promotion.
 3. 899Win Reserve the right withhold, cancel or reclaim the bonus plus all winnings for this promotion if we found out there are any term of the offers or promotions have not been fulfilled by eligible account holders, are breached, abused or there is any evidence of a series of bets placed by a customer or group of customers, which due to a deposit bonus or any other promotional offer resulted in guaranteed customer profits irrespective of the outcome, whether individually or as part of a group.
 4. 899Win reserve the right to modified these terms and conditions from time to time without prior inform to customer.

How to claim this promotion:

 1. Member may Contact Us to request the 100% Bonus right on when submit deposit form to us.
 2. After receive the deposit, we will credit in directly the bonus to customer.
New-Banner